Waterval

 

Wateraders: wat het is, hoe je er vanaf komt

Wateraders zijn een grote bron van problemen wat aardstraling betreft. Dit komt door de hoge intensiteit van de straling die ze produceren en de vaak grote breedte van de straling. Nog erger wordt het wanneer 2 wateraders zich kruisen, op zulke plekken kan men normalerwijze eigenlijk niet wonen. Toch kom ik regelmatig tegen dat woningen precies bovenop een wateraderkruising staan, met alle gevolgen van dien. Veel genoemde klachten zijn; slecht slapen, moeheid, depressive klachten, krampen in benen, knieproblemen, reumatische klachten, spanningen en ruzies (kort lontje), hoofdpijnen. Als je dit herkent raad ik je aan een huisonderzoek uit te laten voeren.

Bestaan van wateraders

Het bestaan van wateraders wordt door veel mensen nog steeds ontkend.

Maar zonder wateraders zouden er geen rivieren en geen bronnen zijn!

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als riviertjes die op bepaalde diepten in de grond lopen.

Deze aders met water kunnen van heel smal tot echt heel breed zijn.

Opmerken van wateraders

De wrijving van het water met het zand of kiezel geeft straling die we gewaarworden door een gevoel van koude.

Er zijn tal van klachten die optreden waarbij slecht slapen en moe zijn de meest voorkomende zijn.

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders belasten het lichaam heel sterk, hierdoor ontstaan diverse klachten.

Bij langdurige bloostelling is de kans op chronische ziekten erg groot.

 

“Het lijkt voor mij ineens dat ik lichter door het huis loop.
Alsof ik zweef. Alsof hiervoor het huis mijn lichaam naar beneden trok
en ik nu ineens recht op kan lopen.
‘S avonds in bed voelde ik de vermoeidheid van anders ook niet,
ik had zelfs nog energie over. ”

Nathalie, Meer

Kijk bij professionele hulp hoe ik je kan helpen met wateraders

 

 

Het bestaan van wateraders

Er zijn nog steeds mensen die het bestaan van wateraders ontkennen. Echter zonder wateraders zouden er geen bronnen en geen rivieren zijn. Zie onderstaande linker foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier aan de oppervlakte komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

Waterader als bron van de Moesel
Hier begint de Moesel
De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

In zeldzame gevallen heeft dit water bijzonder positieve eigenschappen en wordt het water gedronken om zijn geneeskrachtige werking. Het bekendste voorbeeld hiervan is de bron van Lourdes. De tweede foto toont een dergelijke geneeskrachtige bron.

terug naar overzicht


Waterader onder het huis
Waterader onder het huis

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als een soort beekjes of rivieren die in de grond lopen. Het gaat dus echt om fysiek water.

Uiteindelijk is het gewoon regenwater dat de bodem ingezakt is, zich ophoopt en dan een weg zoekt in de aarde. Net als water aan de oppervlakte.

In meer bergachtige omgevingen kunnen wateraders ook door watervoerende spleten in het gesteente gevormd worden.

terug naar overzicht


wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Waarom wateraders zich op bepaalde diepten bevinden

Een waterader is langzaam stromend water in een zand- of kiezellaag in de grond. Deze laag bevindt zich bovenop een ondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei. Daarom hebben wateraders dan ook een bepaalde diepte waarop ze stromen.

Zijn er afwisselend meerdere lagen met zand/kiezel en bijvoorbeeld klei/leem op verschillende diepten, dan kunnen op meerdere diepten wateraders voorkomen.

Nederland en Vlaanderen zijn de delta van de grote europese rivieren. Deze rivieren hebben in de loop van de tijd afwisselende lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

terug naar overzicht


Wateraders kunnen elkaar kruisen

Wateraderkruising
Wateraderkruising door het huis

Bevinden er zich op verschillende diepten wateraders, dan kunnen deze kunnen elkaar kruisen en dus kruispunten vormen.

Kruisingen van Wateraders hebben een versterkende werking op de afstraling, getallen van 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend. Dit is wel heel extreem, maar inderdaad in de praktijk is duidelijk waarneembaar dat de kruisingen van wateraders nog weer duidelijk sterker zijn dan de afstraling van de individuele wateraders.

Heftigere klachten bij kruisingen van wateraders

Passend bij de sterkere afstraling zie je dan ook dat bewoners ook heftigere reacties hebben. Pijn in de benen kom ik regelmatig tegen, dan blijken de benen zich precies op de kruising zich te bevinden. Zelfs verhalen over vorige bewoners waarbij bij beide de benen geamputeerd zijn…. dus echt heftig!

In een bos zijn wateraderkruisingen heel goed te herkennen aan bomen die een heel merkwaardige groei vertonen, waarbij de stam gedraaid is en al heel snel boven de grond de boom in de breedte groeit. De boom probeert zoveel mogelijk de straling te vermijden….

terug naar overzicht


Waar je wateraders vindt op de kaart

Zoals hierboven uitgelegd is de kans op wateraders in Nederland en Vlaanderen in het algemeen redelijk groot en kun je deze hier dan eigenlijk overal tegenkomen.

In de directe omgeving van grote, maar ook kleinere, rivieren is de kans op wateraders zelfs nog veel groter. Ik zie geregeld huizen vlak bij rivieren waar diverse wateraders onderdoorlopen. Dus als je op de kaart van Nederland en Vlaanderen kijkt kun je direct rond de rivieren veel wateraders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen, dus een kaart waar de wateraders ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

terug naar overzicht


Straling waterader
Wateraderafstraling

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders zijn extra vervelend, omdat zij, naast dat ze vaak een grote stralingssterkte hebben, de straling zich ook nog eens over een grote breedte kan uitspreiden, met name bij toenemende hoogte, 1e, 2e verdieping etc.. (een aspect dat weinig wichelroedelopers lijken te beseffen). Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden, wat uitwijken vaak moeilijk maakt.

Het lichaam reageert met stress op de straling en verooraakt daardoor spanningen wat weer leidt tot slaapproblemen, moeheid, etc. Op de lange duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt waardoor de kans op het ontstaan van chronisch ziekten dan ook heel groot wordt. De ervaringen van wichelroedelopers leert dan ook dat bij kanker er vrijwel altijd sprake is van een dergelijke belasting. Om maar een voorbeeld te noemen.

terug naar overzicht


Klachten die wateraders kunnen veroorzaken

De afstraling van een waterader geeft diverse klachten als mensen boven een waterader wonen en met name slapen. Tijdens onze slaap is onze gevoeligheid veel groter en zijn we dus vatbaarder voor de invloed van straling. Onze slaap is bedoeld om te regenereren. Als deze regeneratie verstoord wordt uit zich dat in klachten die we gaan ondervinden. Duurt deze situatie heel lang, denk aan vele jaren, dan is de kans op chronische ziekten erg groot.

Enkele typerende klachten zijn: slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, kort lontje hebben, strijd in huis, onrust, huilbaby’s, vermoeidheid, depressieve klachten, hoofdpijnen, gewrichtspijnen, kramp in benen, Jicht, tot zelfs Rheuma en Kanker.
Kijk verder op de pagina over symptomen: Klachten Aardstralen, Wateraders en Elektrosmog.

terug naar overzicht


Hoe je wateraders kunt herkennen

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude (denk aan de koude die optrekt in kerken).

Optrekkende zoutvlekken, vochtige plekken en scheuren in muren kunnen aanwijzingen zijn voor een waterader. Ook heggen waar zwakke plekken in zitten kunnen een aanwijzing zijn dat er daar een waterader onderdoor stroomt.

Boom op waterader
Boom op wateraderkruising
Gedraaide stam
Boom op waterader, gedraaide stam

Ook aan bomen die onderaan de stam heel veel zijtakjes hebben, waarvan de stam gedraaid is, boomkanker heeft of überhaupt niet meer het model van een normale boom van de betreffende boomsoort heeft, is dit een aanwijzing dat er zich op deze plek een waterader of zelfs een kruising van wateraders bevindt.

terug naar overzicht


Wateraders kunnen zich verplaatsen

Wateraders kunnen zich verplaatsen. Hierbij zijn er verschillende verschijnselen die kunnen optreden.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar meestal blijven wateraders op dezelfde plek. Bijvoorbeeld Wateraders onder Hunnebedden blijken over het algemeen nog steeds op dezelfde plek te stromen als toen het Hunnebed is aangelegd.

Een ander vaker voorkomend verschijnsel is dat de wateraders zich lijken te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode. Wateraders lijken zich dan centimeters tot, in uitzonderljke gevallen, meters te verplaatsen. Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes, beugels e.d.) al snel niet meer werken.

terug naar overzicht


Bron Bad Nieuweschans
Bron Bad Nieuweschans

Opsporen van wateraders voor het aanleggen van een bron

Dat kan ik. Echter een waterader opsporen doe ik niet voor het bewateren van tuinen van particulieren. Als je water nodig hebt kun je beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hun een bron te laten spoelen op het grondwater. (Wel eerst informeren of dat überhaupt is toegestaan in je gebied.)

Landbouw en Industrie

Voor landbouw en industrie kan ik dit in principe wel doen. Naast bepalen waar zich water in de aarde bevindt kan ik de hoeveelheid stromend water en de kwaliteit van het water bepalen. Dit is typisch iets wat een Wichelroede-Meester moet kunnen.

Wordt er voor bijvoorbeeld industrie of landbouw naar water geboord, dan is aan de grond die uit de boorput komt te zien of de laag bereikt is waar het water stroomt. Om te weten waar en hoe diep geboord moet worden wordt vaak een ervaren wichelroedeloper gevraagd. Deze kan de exacte ligging en diepte van de waterader bepalen.

Gebruik water van wateraders

Een mooi voorbeeld van een hele grote waterader is die die vanuit het Teutoburgerwald vlak langs Bad Nieuweschans naar uiteindelijk de Noordzee stroomt. Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is. Door de grote diepte is het water ook heel warm. Dit water wordt gebruikt voor het Kuuroord in Bad Nieuweschans en de reden waarom het “Bad” voor Nieuweschans is gekomen. Dit water is duizenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…

terug naar overzicht


Straling van wateraders verwijderen

Op de pagina over neutraliseren vindt je informatie over het ontstoren, neutraliseseren en harmoniseren van wateraders, zie neutraliseren van wateraders.

Wanneer je problemen met wateraders ervaart en dit graag opgelost wilt hebben kun je gebruik maken van mijn hulp. Ik verwijder de straling van wateraders door deze te neutraliseren.
Voor een beschrijving hoe ik je kan helpen klik op onderstaande knop.

terug naar overzicht


 

error: Content is protected !!