Pont du Gare

 

Hoe neutraliseren en ontstoren van aardstralen en wateraders

Bij aanwezigheid van aardstralen of wateraders onder het bed is de beste aanbeveling het bed dusdanig te verplaatsen dat de storing vermeden wordt of om naar een andere kamer uit te wijken. Alleen is dit niet natuurlijk niet altijd mogelijk. Geregeld blijkt de hele woning door een waterader belast te zijn en is uitwijken niet mogelijk. In deze situaties biedt neutraliseren een uitkomst.

Neutraliseren kan

Aardstralen en wateraders kunnen geneutraliseerd worden.

Helaas werken de meest toegepast methoden niet of alleen tijdelijk. Er wordt ook zelden rekening gehouden met veranderende omstandigheden

Vermoeden van aardstralen of wateraders in huis

Roep professionele hulp in. Laat vaststellen welke problemen er zijn en waar deze zich bevinden.

Iemand die goed is opgeleid, zijn kunnen heeft bewezen en verder kijkt dan alleen wateraders!

Ontstoorapparaten

Wees kritisch. De meeste apparaten, voorwerpen, matten etc. die, vaak duur, worden verkocht, werken niet!

Vermijd ook dingen die zelf straling afgeven, zoals Orgon- en Tachyonenstralers.

Bij je thuis neutraliseren

Tijdens een onderzoek bij je thuis verwijder, verschuif of neutraliseer ik belastende storingen.

Het bed wordt volledig vrijgemaakt. Voor zover ik weet ben ik de enige die dat doet.

 

“Even een leuk berichtje over m’n kleinzoon.
De nacht nadat jij geweest was, sliep hij meteen bijna helemaal door.
Hij slaapt eigenlijk nog steeds best prima, op een normale uitzondering na dan.
Ik weet niet wat je hem hebt mogen meegeven,
maar het is zo’n blij en lief jongetje.
Mijn dochter zelf sliep, vooral de eerste nachten veel langer achterelkaar door.”

Kijk bij professionele hulp hoe ik je kan helpen met wateraders

 

 

Neutraliseren waterader
Neutraliseren waterader

Kunnen aardstralen en wateraders überhaupt ontstoord of geneutraliseerd worden?

Ja, dit is mogelijk door het inzetten van geomantische middelen en door het inzetten van Quanten methoden

Er zijn geomantische methoden die al voor de romeinen werden ingezet en na ruim 2 duizend jaar nog altijd werken, we kunnen hier spreken van permanente oplossingen. Deze zijn dus zeer effectief en langdurig, maar zijn vaak lastig aan te brengen en vergen materiaal en inzet.

Deze kennis is tot in de 19e eeuw toegepast. De foto toont een boerderij uit de zestiende eeuw waarop duidelijk te zien is hoe breed de waterader toendertijd was. Inmiddels is deze waterader 2 keer zo breed geworden. Het gaat om de scheefstaande stenen in de muur linksonder het raam. Op deze manier werd de straling van de waterader verminderd.

Er wordt ook wel gesproken over het stilleggen van wateraders, maar dat kan niet. Het water blijft gewoon stromen, maar de straling kan wel weggenomen worden en daar gaat het om.

 
terug naar overzicht


Wateraders en aardstralen zelf neutraliseren of ontstoren

Zelf ontstoren of neutraliseren is in principe mogelijk, echter daar zijn wel voldoende kennis en vaardigheden voor nodig.

Aardstralen vinden kunnen

Om aardstralen en wateraders te kunnen neutraliseren moet je in staat zijn om betrouwbaar aardstralen te vinden, dit vereist voldoende aanleg en oefening. Daarnaast zijn er heel wat verschillende soorten aardstralen (aardstraal is een vereenvoudigd containerbegrip) die je moet kunnen onderscheiden. Want als je niet weet waarnaar je moet zoeken, ga je het ook niet vinden. Verder is het kunnen vaststellen van de sterkte en andere eigenschappen belangrijk, bijvoorbeeld of de betreffende aardstraal inderdaad wel pathogeen is. Niet alle aardstralen zijn ziekmakend..

Kunnen vinden van de exacte locatie voor de aan te brengen ontstoring

Je hebt kennis nodig over met welke middelen je überhaupt op een betrouwbare manier kunt neutraliseren of afschermen en met name ook hoe je die aanbrengt, want dit luistert heel nauw. Hiervoor moet je heel exact de locatie van de betreffende aardstraal en zelfs specifieke delen van de aardstraal kunnen vinden.

Ontstoren met stenen

Bepaalde soorten stenen, zoals o.a. zwarte Toermalijn en Rosenquarz, werken wel als afscherming voor aardstraling en elektrosmogstraling, echter deze moeten wederom exact geplaatst worden en om de zoveel tijd afgeladen/gereinigd worden. Dit laatste wordt in de praktijk vaak na enige tijd vergeten, waardoor de afscherming dus niet meer werkt.

Ontstoren met planten

Bepaalde planten hebben een afschermende of ontstorende werking, Buxus is daarvan een mooi voorbeeld. Ook hier komt een goede werking weer neer op het exact plaatsen. Daarnaast moet de betreffende Buxus klein gehouden worden en vervangen als deze dood gaat. Het plaatsen van Buxus, eventueel in een bak, bij een terras is een goed idee. Daarentegen adviseer ik je Taxus tegen of rondom de woning te verwijderen, deze plant is een uitzondering, deze werkt namelijk negatief op ons.

Ontstoren van aardstraling met ontstoorapparaten

Zie hiervoor “Werken ontstoorapparaten voor wateraders en aardstralen?”.

Ontstoren van aardstralen met koper achten, metalen pijpen e.d.

Zie hiervoor “Wat zijn de risico’s van metalen pijpen, koperen achten ed. voor ontstoren?”.

Aardstralen verwijderen, aardstralen weghalen

Voor het kunnen verwijderen van aardstralen is een bepaalde mate van persoonlijke ontwikkeling nodig, aanleg en kennis. Voor zover ik weet, zijn er maar weinig wichelroedelopers die dit überhaupt kunnen, ook in de groep van Rutengänger-Meisters zijn er naast mij, maar enkele die dit ook kunnen. Niet alles kan verwijderd worden, wat niet verwijderd kan worden kan geneutraliseerd worden, ook daarmee is de straling vervolgens weg.

 
terug naar overzicht


Verschil tussen neutraliseren, ontstoren en harmoniseren

In de praktijk gebruik ik de termen ook nog wel door elkaar, maar er is wel een onderscheid te maken.

Ontstoren

Bij ontstoren gaat het om het uitgangspunt dat er op de aardstraal negatieve informatie aanwezig is. Door deze negatieve informatie te verwijderen kan de aardstraal of waterader geen kwaad meer doen, is de gedachte. De afstraling van de aardstraal of waterader zelf wordt niet verminderd.

Harmoniseren

Bij harmoniseren wordt over het algemeen ergens een voorwerp (al dan niet in het stopcontact) neergezet dat dan in een bepaalde omtrek alle straling zou moeten harmoniseren. Vaak gaat het hierbij om kastjes die de Shuman frequentie (7,83 Hz) uitstralen of andere straling afstralen (al dan niet “getransformeerde” negatieve straling). Soms is er hierdoor inderdaad een subjectieve verbetering voor de bewoners merkbaar, maar de oorspronkelijke straling wordt niet weggenomen en daarmee ook niet de risico’s. Een ander effect dat ik heb zien optreden is dat er een afhankelijkheid van deze apparaten onstaat, zelf op 200km afstand! En algemeen wil je juist minder straling en niet nog meer.
Dit soort harmoniseringsapparaten zijn een gouden handel voor bepaalde firma’s, prijzen van €500,- tot €2000,- zijn geen uitzondering…

Neutraliseren

Bij neutraliseren wordt de straling van de aardstraal of waterader zelf tot onschadelijke waarden gereduceerd. Dit omdat deze afstraling zelf als negatieve straling wordt beschouwd.
Dit laatste is dan ook wat ik doe. Ik neem de straling weg, want de praktijk toont duidelijk dat klachten verergeren met de toename van de stralingssterkte.

Heb ik een neutralisering aangebracht, dan is vanaf dat punt de straling volledig weg.

 
terug naar overzicht


Verwijderen van straling

Het verwijderen van straling is niet iets vanzelfsprekends. Niet voor niets wordt in Duitland een wichelroedeloper alleen als serieus beschouwd als deze alleen meet en adviseert, maar zeker geen kastjes, matjes, beugels etc. etc. installeert c.q. verkoopt. De notie hierachter is dat al dergelijke spullen die gebruikt worden niet werken of hoogstens tijdelijk. Ook zogenaamde harmoniseringsapparaten zijn populair, ze pogen de symptomen te bestrijden (wat soms deels lukt), maar nemen niet de oorzaak en daarmee de mogelijke gevolgen op langere termijn weg.

Waarom verwijder ik dan wel straling?

Belangrijkste reden is, dat door persoonlijke ontwikkeling en combineren van methoden ik geleerd heb straling te verwijderen met een totaal andere aanpak, namelijk op energetische wijze.

Daarbij heb ik 3 opties:

  – Storingen als Benkers bijvoorbeeld kunnen verschoven worden naar plekken waar ze geen kwaad kunnen.

  – Aardstralen zoals Hartmann- en Currylijnen kunnen volledig weggenomen worden.

  – Het aanbrengen van een neutralisering. Hierbij wordt een steen energetisch behandeld zodat vanaf de steen de straling van bijvoorbeeld een waterader weg is. Deze oplossing werkt langdurig.

De werking van deze oplossingen heb ik eerst door mijn collega wichelroede-meesters laten bevestigen voordat ik deze überhaupt bij cliënten ben gaan toepassen. Dit om echt zeker te zijn dat de methoden werken. Het belang hiervan is niet te onderschatten, want zelfbedrog komt helaas heel veel voor… Door te denken dat de straling door een of ander voorwerp te plaatsen weg is vindt degene inderdaad geen straling meer. Maar een andere wichelroedeloper wel! De straling is dus dan niet weg.

Ik kom dit veel tegen. Ruim de helft van de mensen waar ik geweest ben is al iemand, of meerdere, voor mij geweest. Al op afstand vind ik wateraders die ontstoord c.q. geneutraliseerd zouden zijn…. Kijk onder ‘Hoe vind je de juiste hulp’ onder Kennisbank voor meer informatie.

 
terug naar overzicht


Verkoop van ontstoor- c.q. harmoniseringsapparaten

In Nederland zijn er nogal wat mensen die, vaak dure, ‘ontstoorapparaten’ of matten e.d. verkopen die tegen de straling, of de gevolgen van de straling, zouden moeten werken. Zij bieden, soms, onderzoeken relatief goedkoop aan, maar verkopen dure spullen als “oplossing”. Hiervan kan men zich afvragen; Hoe betrouwbaar is zo’n uitgevoerd onderzoek? Daarnaast zijn de geboden oplossingen vaak niet zonder risico’s en zelden langdurig.

Ik ben tijdens huisonderzoeken op vele verschillende ontstoor- of harmoniseringsapparaten e.d. gestoten die mensen voor mij hebben geplaatst. Het feit dat ik door de bewoners ben gevraagd om te komen, geeft al aan dat deze apparaten of voorwerpen daar niet het gewenste resultaat hebben gegeven. Zo ben ik de o.a. de volgende zaken al tegengekomen: Sterke magneten, loden driehoeken, in de grond geslagen pijpjes of koperen staafjes, koperplaten met lood eromheen, ontstoringsbeugels, NASA matten, Tachyonenstralers, Bron correctors, biopolers, Floww systemen, Bioveldvormers, kastjes met spoelen en ga zo maar door.

Wat mij met name hieraan stoort is dat er onderzoeken worden aangeboden die alleen het doel hebben om dure apparaten aan de man te brengen, maar niet het doel hebben de problemen van de mensen op te lossen.

 
terug naar overzicht


De risico’s van metalen pijpen, koperen achten e.d.

Metalen pinnen, koperen achten e.d. neutraliseren hoogstens voor een periode en vormen geen blijvende oplossing. De betreffende aardstraal wordt ‘geïrriteerd’ en de straling omgeleid. Dit werkt alleen voor een bepaalde periode, daarna zal de aardstraal weer gewoon terugkeren. Het daarna opnieuw aanbrengen van een dergelijke ontstoring werkt dan niet meer. Daarnaast hebben deze oplossingen het nadeel dat de omgeleide straling ongecontroleerd alle kanten op kan stralen, daarmee wellicht nieuwe problemen creërend voor jou en je familie, of je buren…

Eerste advies zou altijd moeten zijn, uitwijken van de straling i.p.v. apparaten e.d. neer te zetten!
Soms kan het simpelweg het bed anders neerzetten het probleem al verhelpen. Helaas is dat in het geval van wateraders vaak niet realiseerbaar door gebrek aan ruimte.

 
terug naar overzicht


Welke dingen niet werken tegen straling van aardstralen of wateraders

Wat in ieder geval niet werkt zijn:

Materialen

 • spiegels
 • aluminiumfolie
 • sterke magneten
 • lood onder het bed liggen, koper e.d.
 • kurk

Spiegels en magneten e.d. zijn zeer sterk af te raden!
Spiegels houden niet de aardstaling tegen, maar reflecteren wel onze eigen afstraling, die juist weg moet kunnen.
Lood onder het bed liggen heeft geen enkele zin de straling wordt er niet door tegengehouden.
Magneten hebben een sterke afstraling die niet gezond voor ons is, zie ook Elektrosmog en Symtomen, klachten, ziekten.

Apparaten

 • “Ontstoorapparaten”
 • Tachyonenstralers
 • Orgonstralers

Deze laatsten zijn sterk af te raden, ze doen vaak meer kwaad dan goed.
Hier geldt toch werkelijk ‘less is more’. We willen minder straling en niet nog meer!
Daarbij, er wordt geen zuivere Orgon meer opgewekt, omdat onze omgeving sterk vervuild is met o.a. straling van elektronische aard.

 
terug naar overzicht


Hoe snel je het storingsvrij slapen merkt

Is de belasting niet langdurig geweest of niet heel sterk

Degene hersteld heel snel en volledig zonder nawerkingen.
Ik krijg berichten terug dat vaak al de volgende dag of binnen enkele dagen enorme verbeteringen optreden.

Is de belasting sterker en langduriger geweest

Wanneer iemand verlost is van de geopathische belasting kan het soms komen tot reacties. Het lichaam is niet meer gewend om op een stralingsvrije plek te liggen en blijft eerst nog reageren met afweer.

Is de belasting sterk en langdurig (jarenlang) geweest

In zo’n geval is te verwachten dat de verbetering langzaam verloopt, zeker als er nog andere negatieve invloeden een rol spelen. Of doordat er langdurig zware medicatie genomen is.

Er is sprake van een ernstige ziekte in ver gevorderd stadium

In zeldzame gevallen zal de verslechtering vertraagt of misschien zelfs tot stilstand komt.
Verdere medische hulp zal nodig blijven, wel is de kans op genezing, zonder de geopatische belasting, nu wel een stuk groter. Medische behandelingen zullen nu veel beter aanslaan (zie Ik ben therapieresistent, wat kan ik doen?).

 
terug naar overzicht


Advies bij verdenking van waterader of aardstraal in huis

Bij het vermoeden van aanwezigheid van aardstralen (zie Symptomen) adviseer ik je professionele hulp in te schakelen. Neem het serieus en ga niet in zee met de eerste de beste die beweert ook wel iets te kunnen vinden. Dit laatste kom ik te vaak tegen, dat er al eens iemand (of meerdere) is geweest, maar het probleem totaal niet opgelost is… Meestal goedwillende mensen, maar hebben gewoon te weinig kennis en/of te weinig vaardigheden. Ondertussen blijven bewoners met klachten zitten…

Een probleem is ook, dat veel mensen die zich aanbieden als wichelroedeloper of ontstoorder e.d., maar een deel van de mogelijke pathogene storingen kent. Zo wordt bijvoorbeeld juist de meest sterke magnetische aardstraling door de meesten helemaal niet gezocht, terwijl dit, naast wateraders, de meest pathogene straling is en om de circa 10 m voorkomt. Je vindt alleen dat wat je zoekt en kent.

Overigens is de eenvoudigste en beste oplossing de betreffende storing te vermijden door het bed anders te plaatsen of uit te wijken naar een andere slaapkamer. Alleen is dit helaas niet altijd mogelijk en adviseren om dan maar te verhuizen is dan wel heel rigoreus en zadelt de nieuwe bewoners met het probleem op. En daarbij, je weet bij voorbaat ook niet of de slaapplaats in de nieuwe woning vrij is van storingen, zonder onderzoek vooraf…

 
terug naar overzicht


De straling van wateraders en aardstralen e.d. in je huis wegnemen

Tijdens een Huisonderzoek of Elektrosmogonderzoek zal ik gevonden storingen wegnemen. Dit doe ik door deze kompleet te verwijderen, te verschuiven of een neutralisering aan te brengen. Neutraliseringen van bijvoorbeeld wateraders breng ik buiten het huis aan zodat het gehele huis (en tuin) vrij zijn van deze straling.

Ik neem niet alleen de grote storingen weg uit het huis maar onderzoek ook het bed gedetailleerd en verwijder alles wat verstorend werkt. Bij alle mensen waar ik geweest ben waar al eerder iemand, of meerdere geweest waren, was ik de eerste die daadwerkelijk de slaapplaats zelf in detail heeft onderzocht…. Terwijl dit toch de meest belangrijke plek is, hier moet je tot rust komen en regenereren!

Ook na een huisonderzoek op afstand kan ik bijvoorbeeld wateraders voor je op afstand neutraliseren.

Voor een beschrijving hoe ik je kan helpen klik op onderstaande knop.

 
terug naar overzichterror: Content is protected !!