Aardstralen-Bos

 

Aardstralen, wat het is, hoe je er vanaf komt

Op deze pagina vindt je informatie over verschillende soorten aardstralen. En de klachten die ze bij mens (en dier) kunnen veroorzaken. Maar ook verwijzingen naar wat er aan te doen is.

Ondervind je klachten door aardstralen, dan is het advies een onderzoek te laten doen. Laat dit dan door een professionele wichelroedeloper uitvoeren. Iemand met kennis en ervaring en die naar meer kijkt dan alleen wateraders. Want er zijn nog verscheidene andere dingen die problemen kunnen geven. En wanneer deze niet worden opgelost zullen de klachten blijven.

Bestaan van aardstralen

Aardstralen zijn wetenschappelijk bewezen in diverse studies die hebben plaatsgevonden.

Met elektronische apparatuur zoals magnetometers kan aardstraling ook aangetoond worden.

Wat aardstralen zijn

Aardstralen is een containerbegrip voor diverse verschijnselen.

Kenmerkende is dat er een afstraling vanuit de aarde plaatsvindt die vaak ziekmakend is.

De kans om op een aardstraal te slapen

Deze kans is helaas groot. Ervaringscijfers geven aan dat slechts 1 op de 7 mensen volledig storingsvrij slaapt!

Maar gelukkig zijn niet alle aardstralen ziekmakend.

Wetenschappelijk onderzoek

Een groot opgezette studie naar het thema geopathiëen, gaf als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

 

“Hallo Marcel, ik wil je even laten weten dat we goed slapen, ik nu 2 weken van de pijnstillers af ben,
ik me veel “lichter” voel in de zin van meer fut om dingen te ondernemen.
Bij de bioresonantie therapeut was behalve de epifyse niets meer te meten.
Mensen om me heen zeggen dat ik weer straal.”
Jacqueline, Emmen

Kijk bij professionele hulp hoe ik je kan helpen met aardstralen

 

 

Bestaan van aardstralen

Oude boerderij
Oude boerderij
Plaat oude boerderij
Plaat oude boerderij

Mensen zijn tegenwoordig niet meer bekend met aardstraling. En zelfs zijn er mensen die beweren dat aardstralen helemaal niet bestaan.

In tegenstelling daarmee was het bestaan van aardstralen vroeger juist algemeen bekend. Bij het bouwen van huizen en stallen werd er toen ook duidelijk rekening mee gehouden.

Zo is bijvoorbeeld bij oude boerderijen tot in de 19e eeuw te zien dat deze niet zo maar ergens zijn neergezet. Er werd bij de bouw terdege rekening gehouden met de aanwezige aardstralen.

Ook de schotten in de stallen werden zo geplaatst dat de dieren niet op de aardstraling konden gaan liggen.

Oude kennis

Het gaat hier eigenlijk om heel oude kennis. Hunebedden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Bij het onderzoeken van een paar hunebedden zal al snel blijken, dat deze structuren geen toeval zijn. Deze plekken zijn heel bewust gekozen. Tevens blijkt dat veel bewust is aangelegd. Zo zie je, dat 5000 jaar terug men dus al veel kennis van aardstralen had en dat deze kennis actief werd ingezet. Ook in de later gebouwde kerken is duidelijk te zien dat aardstralen doelgericht zijn ingezet.

Hunebed
Hunebed

Voor de oorlog stond het thema aardstralen juist in een grote belangstelling. Er waren zelfs congressen van artsen die hierover gingen. Daarentegen lijkt het hele thema na de oorlog van de aardbodem verdwenen te zijn. Jongere mensen van nu zijn niet meer bekend met het fenomeen en beschouwen het als een bijgeloof. Dit veranderd pas als mensen geconfronteerd worden met klachten en verder gaan zoeken.

Tegenwoordig keert het bewustzijn rondom aardstralen gelukkig weer terug.

Aardstralen Magnetometer
Magnetometer

Modern wetenschappelijk onderzoek

Het bestaan van aardstralen zelf is door Wetenschappelijk onderzoek bewezen. Maar ook de invloed ervan op levende organismen is bewezen. Zo heeft bijvoorbeeld Prof. König uit Wenen in 1988 een grote studie naar het thema geopathieen uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is, dat vele functies van het lichaam veranderen als ze aan aardstralen zijn blootgesteld. En deze veranderingen blijven als je de aardstralen niet verlaat!

De Universiteit van Oldenburg kon bewijzen dat duiven zich richten naar de Hartmannlijnen. Deze lijnen worden door het aardmagneetveld opgewekt.

Voor een overzicht van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, ga naar: Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling.

Met zogeheten Magnetometers zijn aardstralen, zoals Hartmannlijnen, ook te vinden. Het apparaat meet de aardweerstand en wordt door geologen gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

terug naar overzicht


 

Wat aardstralen zijn

Het begrip aardstralen is een verzamelbegrip en wordt dus gebruikt voor verschillende fenomenen. Maar wat voor deze allemaal geldt is, dat ze vanuit de aarde afstralen. Deze straling is vaak ziekmakend (pathogeen). Dit geldt voor bijvoorbeeld wateraders, maar ook voor andere type aardstralen. Dit is de reden waarom deze straling vermeden moet worden. Je moet er dus niet op slapen of veel op verblijven.

Andere aardstralen, zoals de Hartmann- en Currylijnen, zijn op zichzelf niet zo sterk. Ze geven dan ook zelden echte problemen. Wel is het zo dat er bepaalde klachten kunnen zijn als deze in het bed voorkomen (pijn in het kruis bijvoorbeeld, kou in de buik).

Kruispunten van aardstralen

Kruispunten van deze aardstralen kunnen wel gevaarlijk zijn. Ze zijn namelijk zijn sterker dan een individuele aardstraal. Ze worden daarom wel als kankerpunten aangeduid, door wichelaars. Dus dit soort kruisingen in het bed zijn ongezond en moeten vermeden worden. Dus het is goed om ook deze in het bed op te sporen en te verwijderen of het bed zodanig neer te zetten dat deze vermeden worden.

Nu is dit laatste erg lastig, omdat deze lijnen er overal zijn. Zie ook het stukje over de kans om op een aardstraal te slapen.

terug naar overzicht


 

Verschillende soorten aardstralen

Er zijn verschillende fenomenen die we als aardstraal aanduiden. Hieronder een overzicht van de meest voor de hand liggende. Naast deze aardstralen zijn er nog veel meer, maar deze zijn minder vaak van belang voor onze gezondheid.

1 – Hartmann lijnen

Aardstralen Hartmann net
Hartmann net

Op vele sites van wichelroedelopers staat, dat Hartmann lijnen in noord/zuid en oost/west richting lopen. En ook dat ze 2 x 2,5 m uit elkaar liggen. Dit schijnt iedereen maar steeds weer over te nemen. Echter het is niet juist! Deze lijnen liggen nu verder uit elkaar. Dit komt doordat het aardmagneetveld in de loop van de tijd zwakker is geworden. Maar deze afstand kan per locatie nogal verschillen. Want ik heb ook wel gevonden dat deze lijnen nog geen meter uitelkaar liggen….

Noord/Zuid, Oost/West

In huizen hoefen deze lijnen niet perse van Noord naar Zuid en van Oost naar West te lopen. Deze magneetlijnen worden namelijk sterk beïnvloed door elektrische stroom. Door de stroom die we thuis verbruiken richten deze zich naar de wanden van de woning.

Ten tijde dat dr. Ernst Hartmann zijn onderzoek naar deze magneetlijnen deed, was het aardmagneet veld nog een stuk sterker. Ook was het elektriciteitsverbruik toen nog maar een fractie van nu. En hij heeft vooral in het vrije veld gemeten.

Je kunt er dus nooit domweg vanuit gaan dat deze lijnen van noord naar zuid en van oost naar west door het huis lopen. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat een lijn opeens een knik maakt. Zie voor een voorbeeld de resultaten van een huisonderzoek op de homepagina. Dus het is zaak altijd goed na te meten op de belangrijke plaatsen in het huis. Een raster zoals in het plaatje hier afgebeeld hoeft er in de praktijk helemaal niet zo uit te zien.

Rasterdenken

Het rasterdenken beïnvloed ook de meetresultaten. De vraag is dan; vindt iemand dat wat daadwerkelijk daar is? Of wordt gevonden wat degene in zijn hoofd heeft? Heeft degene deze rasters te sterk in zijn hoofd, dan kan het zijn dat degene deze rasters gaat opleggen. Dit kan dan weer tot onjuiste meetresultaten leiden. Er worden dan aardstralen gevonden die er niet zijn.

2 – Curry lijnen

Ook bij de Currylijnen geldt iets dergelijks, men heeft het over diagonaal verlopende lijnen (tov. de Hartmann’s) met weer een vaste afstand van 4 x 4 m. Echter, dit hangt af van de locatie op de aarde. Hoe dichter men bij de polen is, hoe kleiner deze afstanden zijn. Deze lijnen zijn ontdekt door dr. Manfred Curry.

Currylijnen lopen dus van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest. Ook deze lijnen zijn magnetisch van aard en worden ook door stroom beïnvloed. Dus de richting van deze lijnen kan en zal in huizen vaak anders zijn.

Currylijnen worden meestal genegeerd. Maar mijn ervaring leert, dat ze toch hele vervelende klachten kunnen veroorzaken. Daarom verwijder ik ze uit het bed, als ik ze tegenkom.

3 – Breuklijnen

Er wordt vaak verwezen naar breuklijnen. Maar dit wordt niet goed begrepen als ik zo op het internet kijk. Ja, er zijn in Nederland breuklijnen. Maar deze liggen heel erg diep in de ondergrond. Ze worden veroorzaakt door de platentektoniek van de aarde. Het gaat dan om zones van kilometers breed. Deze zones in Nederland zijn; de Roerdalslenk, de Peelrandbreuk, de Feldbissbreuk, de Vierssenbreuk, de Venloselenk en het Winterwijkse plateau.

Aardstralen Breuk
Breuk in gesteente

Andere breuklijnen

Dit zijn echter niet de breuklijnen die in de duitse literatuur bedoeld worden. Daar gaat het om breuken in gesteente dat vlak onder het aardopppervlak ligt. Er kan dan ook water door lopen.

Dit is een situatie die in Nederland alleen in Limburg kan voorkomen. In Belgie vindt je dit ook in Belgisch Limurg en in de Ardennen. En daarbij hebben deze breuken geen smalle lijnen, maar meer brede zones zoals bij wateraders.

UPDATE: In Heerlen heb ik een dergelijk breuk gevonden. Het vormde een brede zone iets smaller als de waterader die er op de gemeten plek overheen loopt.

4 – Benkers

Benkers moeten ook vermeden worden om op te liggen. Dit komt door hun grote sterkte en uitwerking die ze hebben. Deze lijnen vormen zones van zo’n 60 a 70 cm breed en komen ca. elke 10 meter voor. Weinig wichelaars blijken deze aardstralen te kennen, laat staan dat ze er wat aan doen.

Deze lijnen ontnemen ons heel veel energie. Dat zie je ook bij mensen die er op slapen. Ze hebben geen energie en vertonen depressieve klachten. Haal je ze van de Benkers af dan knappen ze heel snel op is de ervaring. Zie bijvoorbeeld de feedback die boven op deze pagina staat. Deze mevrouw lag op een kruising van Benkers.

5 – Wateraders

Wateraders zijn ook aardstralen, want deze straling komt ook vanuit de aarde. Daarmee voldoen ze aan de definite van aardstraal.
Het thema waterader is heel uitgebreid en er valt dan ook veel over te vertellen. Om deze reden is er dan ook een aparte pagina aan gewijd. Wateraders, wat het is, wat je er tegen kunt doen.

6 – Groot Orthogonaalnet

Een andere bekende aardstraal zijn de lijnen van het groot othogonaalnet. Deze zijn er, maar zijn niet sterk en daarom minder interessant. Alleen als ik er een tegenkom in het bed, zal ik deze toch voor de zekerheid verwijderen.

De lijnen van het groot orthogonaalnet lopen net als de Hartmannlijnen van noord naar zuid en van oost naar west. Alleen liggen de lijnen veel verder uit elkaar. Denk aan afstanden van 24 tot 30 meter.

7 – Groot Diagonaalnet

Het groot diagonaalnet lijkt op het Currynet, alleen liggen de lijnen veel verder uit elkaar. Denk aan een meter of 36. Deze lijnen zijn niet uitgesproken sterk en zullen normaal gesproken niet tot problemen leiden.

Andere aardstralen

Er zijn vele andere lijnen en netten, maar die zijn niet allemaal relevant. Ze hebben geen invloed op ons. Er zijn er ook lijnen die juist vanuit de lucht komen en de aarde ingaan. Deze zou je eigenlijk geen aardstralen mogen noemen. Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die niets met aardstraling te maken hebben. Maar deze kunnen wel een hele vervelende invloed op ons uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn; entiteiten, demonen, zwarte magie, vloeken e.d… Ook zijn er plekken met een slechte energie.

terug naar overzicht


 

Aardstralen Magneetveld
Magneetveld

Ontstaan van aardstralen

Er zijn veel theorieën over het ontstaan van aardstraling. Een theorie is dat aardstralen ontstaan door het aardmagneetveld. De kern van de aarde is van ijzer en deze draait rond in vloeibaar magma. Maar de kern draait niet even snel rond als wij aan het aardoppervlak.

Door het draaien van de kern ontstaat het aardmagneetveld. Dit veld is te vinden als lijnen op het aardoppervlak. Deze lijnen zijn voor te stellen als de lijnen rond een magneet die met ijzervijlsel zichtbaar gemaakt worden. Zie het plaatje hiernaast.

Kunstmatige lijnen

Bepaalde lijnen ontstaan ook door transformatorhuisjes. Deze lijnen lijken op de eerder genoemde Benkers. In de omgeving ervan zijn er dan ook veel meer van deze lijnen te vinden. Het ontstaan van deze aardstralen door magnetisme lijkt dan ook te kloppen.

Deze lijnen zijn dus magnetisch van aard. En door deze eigenschap worden ze dan ook beïnvloed door elektriciteit. Alleen dat deze lijnen te verschuiven zijn of zelfs verwijderd kunnen worden lijkt dat tegen te spreken. Ook heb ik met onderzoek vastgesteld dat deze aardstralen een diepte hebben. Ze beginnen niet vanuit de kern van de aarde, maar vanaf een beperkte diepte in de grond.

Wateraders

Bij wateraders is het een stuk duidelijker. De oorzaak van de straling van wateraders ligt bij water dat zich in de grond door grof zand of kiezel heen perst. Voor meer informatie kijk op de pagina over Wateraders.

terug naar overzicht


 

Wat Leylijnen zijn

Leylijnen worden vaak in een adem genoemd met aardstralen, maar zijn dat niet. Want Leylijnen stralen niet vanuit de aarde af. Daarbij wordt het begrip voor 2 verschillende verschijnselen gebruikt. Overigens wordt Leyline uitgeproken als ‘Leeline’.

Een zichtslijn

Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde plaatsen of gebouwen op een grotere afstand op een rechte lijn staan. Dus trek je op de kaart een lijn door deze punten dat zie je dat meerdere kerken, steencirkels, hunebedden e.d. in een strakke rechte lijn staan.

Leyline
Leylijn

Radïestethisch fenomeen

Het begrip Leyline wordt ook gebruikt voor een fenomeen dat met een wchelroede te vinden is. De grotere komen vaak overeen met de genoemde zichtlijnen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Leylijn die Stonehenge met de Externsteine verbindt. Naast de grote Leylijnen, zijn er ook heel veel kleinere te vinden.

Waaruit de radïestetische Leylijn bestaat

Een Leylijn is te zien als een soort glasvezelkabel. Ze bestaat uit een bundel van vele lijnen met informatie. Om deze bundel van lijnen is er een beschermende mantel. Naar gelang de grootte van de Leylijn bevat deze lijn meer of minder van deze informatielijnen. Hele grote kunnen zelfs wel 100 meter of meer breed zijn.

Hoe een radïestetische Leylijn eruit ziet

Ik heb veel over leylijnen in boeken en internet gevonden. Maar nergens wordt getoond hoe een Leylijn er nu echt uitziet. Toen ik de kans kreeg om dit te onderzoeken heb ik deze dan ook direct aangegrepen. Ik heb zo de doorsnede van een Leylijn in beeld kunnen brengen. Het resultaat kun je zien in de bijgevoegde foto.

Zoals je ziet is een Leylijn niet rond, maar heeft een meer kerstboomachtige vorm. Ook duidelijk is te zien, dat de Leylijn net boven het grondoppervlak ligt. Ze liggen dus op de aarde.

terug naar overzicht


 

Andere fenomenen die een vervelende werking hebben

Er zijn nog meer fenomenen die geen aardstralen zijn, maar wel een hele vervelende invloed op je uit kunnen oefenen. Zo is het bijvoorbeeld een heel slecht idee om een huis te bouwen op een plek waar vroeger de galg stond….

Galgplaats
Galgplaats
Galg
Deze galg staat er nog

Huizen op ongelukkige plaatsen

Er zijn in de loop van de tijd veel huizen gebouwd op de plek waar vroeger de galg stond. Dit is meestal aan de straatnaam te herkennen. Bewoners voelen zich daar over het algemeen niet happy…

Slachthuis
Slachthuis

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een slachthuis, om maar eens iets te noemen. Dit heeft een nare negatieve invloed op de bewoners van het huis. Ook lijken, wanneer deze zich onder of naast de woning bevinden, hebben een nare invloed op de woning. Deze kom ik toch regelmatig tegen. Meestal zijn ze al heel oud. Vind ik lijken tijdens een huisonderzoek, dan verwijder ik de energie en informatie ervan zodat de nare invloed daarna weg is.

onderscheid fenomenen

Je kunt verder nog onderscheiden in fenomenen die puur energetisch afstralen en bij grote sterkte ziekmakend zijn. En in fenomenen die vooral door hun informatie-inhoud een storende invloed hebben.

Een voorbeeld van het laatste is de situatie in een wijkje in een plaats hier in de buurt. Afval uit het plaatselijke ziekenhuis loopt door een afvoerbuis het wijkje in en splitst zich dan links en rechts de straten in. In deze straten is een abnormaal hoog aantal ziekte gevallen op te jonge leeftijd…. Klaarblijkelijk gaan de bewoners in resonantie met de informatie die langs komt.

terug naar overzicht


 

De kans om op een aardstraal te slapen

Aardstralen Netten
Netten: Hartmann, Curry, Benker

De kans dat je op een aardstraal slaapt is tamelijk groot. Anders gezegd, de kans dat je storingsvrij slaapt is een stuk kleiner. Käthe Bachler, was een Oostenrijkse wichelroedeloopster die duizenden huisonderzoeken heeft uitgevoerd. Zij geeft aan dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig storingsvrij te slapen. Van alle bedden die ik inmiddels onderzocht heb was er altijd wel iets wat door het bed liep.

Uitgaande van de Hartmann-lijnen, die tussen 2 en 6 meter afstand van elkaar liggen. En de Curry lijnen die een raster van tussen de 3,5 en 4 m hebben. Zul je dan al snel inzien dat de ruimtes tussen deze 2 netten niet zoveel plek laten voor een storingsvrije slaapplaats. Zie ook de afbeelding hiernaast.

Risico op ernstige klachten

Nu betekent dat niet meteen dat je ook ernstige klachten of zelfs ziekten oploopt. Want daarvoor is een echt sterke zone zoals een waterader of een Benker nodig. De Hartmannlijnen en de Currylijnen zijn daarvoor niet sterk genoeg.

Dit wordt anders op het moment dat er sprake is van kruisingen van deze lijnen. Deze Kruispunten zijn sterker dan de lijnen waruit ze bestaan. Ze worden niet voor niets als kankerpunten aangeduid…

Vind ik tijdens een huisonderzoek Hartmann- of currylijnen in je bed. Dan zal ik deze toch wegnemen.

terug naar overzicht


 

Aardstralen klachten en ziekten

Aardstralen kunnen verschillende klachten veroorzaken. Met name als je op een, of meerdere, slaapt is dat het geval. Want wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor straling. Liggen we plat dan nemen we ook nog een groter oppervlak in. Door het grotere oppervlak is de kans om op een aardstraal te liggen ook veel groter. Daarom is bij een huisonderzoek het bed de belangrijkste plek. Dit is de plek waar je regenereert. Alles wat dit verstoord heeft een direct gevolg voor ons welzijn.

Studies naar klachten en ziekten

In de loop van de tijd zijn aardstralen veel onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat aardstralen diverse ziekten kunnen veroorzaken. Zie voor een overzicht van studies bij “Historie wetenschappenlijk onderzoek” verderop op deze pagina. Professionele wichelaars melden ook dat er bij mensen met kanker er sprake is van aardstraling.

Aardstralen gevolgen
Gevolgen aardstralen en wateraders
Curry Net
Curry Net

Klachten door aardstraling kunnen bijvoorbeeld zijn: Maagproblemen, veelvuldige ontstekingen aan oren en neus, bedwateren, vormen van astma, bronchitis, emotionele of mentale problemen, chronische ziekten zoals coeliakie tot kanker aan toe. Kijk voor uitgebreidere lijsten met symptomen op: Klachten aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Wanneer krijg je last

Of je last krijgt van aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte. En in de tweede plaats af van hoelang je erin verblijft. In de derde plaats hangt het af van je eigen weerstand. Het effect kan dus van persoon tot persoon verschillen. Ook bijkomende dingen als stress spelen hierin een rol. Aardstraling is dus een belasting voor het lichaam. Net zoals er ook andere belastingen kunnen zijn. Wordt de som van de belastingen te groot en kan het lichaam het niet meer aan. Dan ontstaan er chronische problemen.

Er zijn soorten aardstralen die altijd vermeden moeten worden. Dit omdat zij sterk zijn, ook als je ogenschijnlijk nergens last van hebt. En er zijn aardstralen die wel een invloed op je uit oefenen, maar die je niet ziek maken. Het is dus van groot belang om de verschillende typen en de sterkte van de straling vast te stellen. Alleen constateren dat er iets is, is dus duidelijk onvoldoende.

terug naar overzicht


 

Hoe aardstralen meten

Aardstralen meten wordt gedaan met wichelroedes, tensoren en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn. Zo iemand noemen we een wichelroedeloper of radiësthesist. Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen. Een radiësthesist neemt dus straling waar en kan daardoor aardstralen meten.

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk onderscheid gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen

Voor het aardstralen meten wordt bij het mentale wichelen met een wichelroede (kan van verschillende aard zijn) hetgene dat gezocht wordt (bijvoorbeeld waterader) in gedachten genomen, dan wordt met de wichelroede een traject gelopen en indien over het in gedachten gezochte gelopen wordt reageert de roede.

Daarnaast worden hier ook tensoren en pendels gebruikt, deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen. Daar staat tegenover dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt. In de praktijk wordt dat tool gebruikt dat op dat moment het beste werkt. Wichelroede en Tensor zijn feitelijk redelijk eenvoudig zelf te maken.

Wichelroedes voor aardstralen meten
Lus- en v-roeden
Allemansroede
Allemansroede
Tensor
Tensor
Pendel
Pendel

Fysiek wichelen

Voor het aardstralen meten wordt in deze tak van het wichelen gewerkt met zogeheten Lecher-antennes of H3-antennes voor het meten van aardstralen. Uitgangspunt is hier dat fenomenen een specifieke frequentie (=golflengte) hebben. Door de antenne op een bepaalde golflengte in te stellen, middels een schuifje, en vervolgens een traject te lopen zal de antenne reageren indien de gezochte frequentie gevonden wordt. Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn echter ook weer mentale technieken nodig.

Lecherantenne
Lecherantenne
H3-Antenne
H3-Antenne

Beide soorten van wichelen beheers ik, maar ben van nature een mentale wichelroedeloper. Mentaal wichelroedelopen is flexibeler en veel sneller. De H3-antenne gebruik ik voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Inmiddels is er ook elektronische apparatuur die aardstralen meten kan, maar deze is nogal duur en onhandig groot.

Wichelroedelopers meten aardstralen meestal in de woning en zoeken daar naar wateraders en wellicht nog een paar typen van aardstralen. Er wordt echter maar weinig aandacht aan het bed zelf besteed en zelden de in en onder het bed voorkomende aardstralen of andere storingen gemeten. Laat staan verwijderd…. Terwijl juist het bed de allerbelangrijkste plek in de woning is. Hier verblijf je eenderde van de tijd en ook nog eens slapend en dus wanneer je nog gevoeliger bent voor aardstralen.
Dit op basis van de ervaring van de vele clienten waar ik was waar al een, of meerdere, voor mij waren voor het aardstralen meten.

terug naar overzicht


 

Aardstralen tegenhouden

Er is een hele industrie ontstaan met firma’s die allerlei producten aanbieden die aardstralen zouden moeten tegenhouden. Ik kom regelmatig dit soort producten tegen tijdens huisonderzoeken en telkens blijkt weer dat deze producten niet of nauwelijks een effect hebben. Vanuit dit perspectief ben ik het dan ook eens met de uitspraak van de stichting Skepsis dat aardstralen op je portemonnee gericht zijn.

Er is helaas veel onzin op de markt en veel mensen die, misschien goed bedoeld, te weinig kennis van zaken hebben.
Voor meer informatie over neutraliseren en ontstoren, kun je verder lezen op de pagina over neutraliseren en ontstoren.

terug naar overzicht


 

Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling

Er is in de loop van de historie veel onderzoek gedaan naar het fenomeen aardstralen. In vroeger tijden was de kennis op dit gebeid veel meer voorhanden, helaas is dit de laatste paar eeuwen bijna volledig verdwenen. langzamerhand keert de interesse en de kennis weer terug. Modern onderzoek helpt daarbij.

Rond 1860 begon het wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling door de Engelse onderzoeker A. Haviland. Deze stelde vast dat in gebieden met kalk of krijtbodems minder mensen aan kanker stierven dan in gebieden met diepliggende kleilagen.

In 1910 verscheen er een geschrift van Prof. Gockel, die zich met de straling uit de aarde bezighield en deze in verband bracht met ziekten.

In 1927 onderzochten de artsen Winzer en Meizer in Stuttgart de samenhang tussen kankergevallen en plaatsen met geopatische belasting. Zij vonden dat de huizen van mensen met kanker overeenkwamen met geologische breuklijnen die door de stad lopen.

In 1929 verscheen de baanbrekende studie van Freiherrn von Pohl die in het stadje Vilisiburg in Bayern een kaart opstelde van verschillende stoorzonen. Deze bleek volkomen overeen te komen met alle kankergevallen in het stadje!

Freiherrn von Pohl
Freiherrn von Pohl

In 1931 herhaalde Dr. Hagen in Stettin de onderzoeken van von Pohl en kwam tot dezelfde resultaten, namelijk dat alle gevallen van kanker samenvielen met sterkere geopathische zones.

In de jaren dertig van de vorige eeuw kende men de samenhang tussen aardstraling en ziekten. Zo is bekend dat de beroemde chirurg Professor Sauerbruch zijn geopereerde kankerpatiënten aanbevool, niet meer in het bed te gaan liggen waarin ze ziek geworden waren.

Van 1934 tot 1939 waren er talrijke onderzoeken in Duitsland en Frankrijk mbt. dit thema, o.a. Dr. Rambeau in Marburg, Ingenieur Cody in Le Havre en Dr. V. Brehmer.
Het thema aardstralen en kanker was in die periode meerdere keren thema op medische vakcongressen. De artsen waren toentertijd duidelijk breder gericht dan tegenwoordig.

Grote verdiensten hebben de artsen dr. Ernst Hartmann, dr. Manfred Curry en Dr. Aschdorff geleverd, die talrijke onderzoeken doorvoerden en overtuigend aantoonden, dat levende organismen onder invloed van geopathische zonen (aardstraling) anders reageren dan op neutrale plaatsen.

Dr. Hartmann
Dr. Hartmann

In 1988 werd door Prof. König in Wenen een grootst opgezette, door de overheid ondersteunde studie naar het thema geopathieen uitgevoerd, met als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

In 1992 heeft Prof. Bergsmann een studie gepubliceerd die met vergelijkbare, significante resultaten kwam.

In 1992 heben dr. Rudolf Keßler en Andreas Kopschina een studie verricht met als thema; plaatsgbonden en technische straling als oorzaak van chronnisch therapieresistente ziekten.
Zie onderstaande links voor deze informatie op internet:

Het valt dus niet langer te ontkennen dat aardstralen een uitwerking op ons hebben, daarvoor liggen er inmiddels teveel wetenschappelijke bewijzen.

terug naar overzicht


 

Hoe je van aardstralen onder je bed af komt

Wanneer je problemen met aardstralen ervaart en dit graag opgelost wilt hebben kun je gebruik maken van mijn hulp. Ik neutraliseer de straling, verschuif de aardstraal naar een plek waar die geen kwaad kan of ik verwijder de aardstraal volledig. Dus op verschillende wijzen kan ik je bed en huis stralingvrij maken.
Voor een beschrijving hoe ik je kan helpen klik op onderstaande knop.

terug naar overzicht


 

error: Content is protected !!